Strona główna 2018-02-20T20:19:42+00:00

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie

im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku

Organizacja Pożytku Publicznego, posiada nr KRS 0000303867.

Celem i misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym biednym w szczególności ich dzieciom i młodzieży, podnoszenie świadomości macierzyństwa odpowiedzialności za wychowanie dzieci,dbanie o ich rozwój osobowy, fizyczny i intelektualny.

Dowiedz się więcej
Wesprzyj Nas

Aktualności

Małżeństwo – święty sakrament

Jednym z siedmiu Sakramentów Świętych jest  „małżeństwo”. Instytucję małżeństwa ustanowił sam Pan Jezus. Według św. Augustyna „Sakrament jest to znak widzialny łaski niewidzialnej, ustanowiony dla naszego uświęcania”. Aby działanie Jezusa Chrystusa [...]

10 grudnia 2015|

Święty Mikołaj

W dniu 22 grudnia 2014 roku Święty Mikołaj odwiedził 37 osób, które przez cały rok mieszkają same w domu i obdarował je upominkami. Od zarządu i członków Stowarzyszenia przekazaliśmy życzenia [...]

1 lutego 2015|
Zobacz pozostałe

Artykuły

Modlitwa – istota i jej konieczność

„Modlitwa jest kluczem do skarbnicy lask Bożych, więc otwieraj nim często, abyś otrzymał to wszystko, co ci potrzebne do szczęścia doczesnego i wiecznego”. /św. ks., Z. Gorazdowski/ Ojciec Św. Jan [...]

Kult Świętego Józefa

„Świętego Józefa wybrał św. ks. Gorazdowski na patrona dla swojego Zgromadzenia i dla dzieła pomagania ubogim, które wpisał w jego charyzmat. Tak zachwycił się postawą wiary Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, [...]

Zobacz pozostałe

Przekaż 1% podatku

Należy w polu Deklaracji PIT-37 (lub inny) wpisać nr KRS 0000303867

Krąg sanocki

Krąg sanocki został powołany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu. Pierwsze zebranie Kręgu odbyło się 20 sierpnia 2008 roku. W tym dniu dokonano wyboru władz Kręgu, tzn. zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Na koniec 2008 roku Krąg liczył 34 członków.

Dowiedz się więcej

Krąg nowosielski

Krąg w Nowosielcach pow. Sanocki powstał 03. 07. 2008r. Wybrano władze Kręgu: Zarząd Kręgu, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński. Głównym celem Kręgu oprócz ogólnych zadań statutowych Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom wielodzietnym, a w szczególności ich dzieciom i młodzieży. Krąg liczy 26 członków, którzy całym sercem są oddani w działaniu na rzecz drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie oraz integracji pokoleń.

Dowiedz się więcej