autoryzacja rss wydruk strony
+ STOWARZYSZENIE POMOC RODZINIE IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO W SANOKU +

Boże,

Panie Miłosierdzia,

Który nieustannie pochylasz się nad ludzką niemocą i masz szczególne upodobanie w tych, którzy czynią miłosierdzie,

Racz udzielić nam łask za wstawiennictwem Świętego Księdza Zygmunta Gorazdowskiego, jaśniejącego Twoją miłosierną miłością.

Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku jest Organizacją Pożytku Publicznego, posiada nr KRS 0000303867.

Aby otrzymane środki przeznaczyć na konkretny cel należy w PIT dopisać jedną z poniżej podanych informacji:

 - Rozpoczęty remont Domu Samotnej Matki

 - Krąg w Nowosielcach

 - Krąg w Sanoku

 - Dla Marceliny Ostrowskiej

 - Dla Sebastiana Króla

Zebrane środki przekazane zostaną w zależności od dopisku na podstawową działalność Stowarzyszenia bądź też na leczenie w/w osób.

NUMERY KONT NA WPŁATY INDYWIDUALNE

Zarząd Główny:

Konto podstawowe: 79 8642 1184 2018 0008 3973 0001

Krąg w Nowosielcach:

Konto podstawowe: 81 8642 1038 2004 3820 5837 0001

Konto walutowe USD: 54 8642 1038 2004 3820 5837 0002

Dla Marceliny Ostrowskiej: 27 8642 1038 2004 3820 5837 0003

Dla Sebastiana Króla: 97 8642 1038 2004 3820 5837 0004

//Tekst wprowadził: beata//
+ Adres do korespondencji: ul. Grzegorza z Sanoka 5, 38-500 SANOK. +
+ Telefony: 13 46 35 750 oraz 781 988 272 +
KRS: 0000303867 +
/ psipy / 2009