Realizacja programu „Mali Odkrywcy na tropie wielkich wynalazków”

W 160 rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej, Krąg Sanocki Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, zorganizował wycieczkę dydaktyczno-krajoznawczą do Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce i Muzeum Lampy Naftowej w Krośnie w dniu 5.10.2013r. Dzieci zwiedziły także Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, a w Zręcinie na grobie Ignacego Łukaszewicza pomodliwszy się, złożyły kwiaty i znicze. Na zakończenie wycieczki wszystkie dzieci otrzymały list, w którym zawarta była informacja: „swoje spostrzeżenia, przeżycia, refleksje należy opracować w formie :opisu, wiersza, rysunku itp. forma dowolna. Prace dostarczyć do biura do 20.11.2013r.” Ogłoszenie najlepszych prac będzie 6 grudnia 2013r na spotkaniu uczestników wycieczki z górnikami. Na zakończenie spotkania przybędzie Św. Mikołaj i rozda upominki.

Wycieczka była bardzo udana. Została z finansowana z dotacji „Fundacji PGNiG Im. Ignacego Łukaszewicza” w Warszawie w 60%, a 40% kosztów poniósł Krąg Sanocki.

2017-12-08T19:44:49+00:00 8 grudnia 2015|