Krąg nowosielski

Krąg nowosielski 2017-12-13T00:22:25+00:00

Krąg Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Nowosielcach pow. Sanocki powstał 03. 07. 2008r. Wybrano władze Kręgu: Zarząd Kręgu, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński. Głównym celem Kręgu oprócz ogólnych zadań statutowych Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom wielodzietnym, a w szczególności ich dzieciom i młodzieży. Krąg liczy 26 członków, którzy całym sercem są oddani w działaniu na rzecz drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie oraz integracji pokoleń.

W imprezach integracyjnych takich jak:

  • „Andrzejkowy wieczór wspomnień”,
  • „Biesiada z pieczonym ziemniakiem”,
  • „Spotkania opłatkowe”,
  • „Bale maskowe”dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, a które weszły na stałe do kalendarza imprez Kręgu-biorą udział całe rodziny pokoleniowe.

Rodzinom oferujemy: meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież (używaną, ale w dobrym stanie), żywność, środki czystości.

Dla dzieci organizujemy: bale maskowe z okazji Dnia Dziecka, zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki do lasu(np. szukanie wiosny). Czynimy to podczas wakacji i ferii, aby dać dzieciom trochę radości i zadowolenia oraz uzupełnienia wiedzy szkolnej.

Organizujemy także spotkania modlitewne w Kościele parafialnym lub w środowisku domowym, a także piesze pielgrzymki do Relikwii Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Potrzeb jest dużo. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje czasem-prosimy wstąpcie w nasze szeregi. Mile jesteście Państwo widziani, bo „..żniwo wielkie, a robotników mało”..

Nasz adres:
Nowosielce 292, 38-533 Nowosielce
609 225 832