Krąg sanocki

Krąg sanocki 2017-12-13T00:20:21+00:00

Krąg sanocki został powołany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu. Pierwsze zebranie Kręgu odbyło się 20 sierpnia 2008 roku. W tym dniu dokonano wyboru władz Kręgu, tzn. zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Na koniec 2008 roku Krąg liczył 34 członków.

Celami Kręgu są:

 • Upowszechnienie wiedzy o św. ks. Zygmuncie Gorazdowskim, jego charyzmacie i dziełach dobroczynnych.
 • Pomoc rodzinom wielodzietnym, w szczególności ich dzieciom.
 • Pozyskiwanie aktywnych osób do pracy w regionie i umożliwienie im działań wolontarystycznych w obronie rodziny, i potrzebującym pomocy.
 • Podnoszenie świadomości macierzyństwa, odpowiedzialności za wychowywanie dzieci, dbanie o ich właściwy rozwój, kształtowanie ich osobowości.
 • Pomoc dzieciom opuszczonym i zaniedbanym w nauce.
 • Pomoc materialna potrzebującym, w miarę posiadanych środków.
 • Pomoc osobom w starszym wieku i niepełnosprawnym.

Nasze dobroczynne dzieła:

 • Św. Mikołaj 2008 rok
 • Dostarczenie paczek żywnościowych przed świętami Bożego Narodzenia dla 11 rodzin
 • Bieżące pozyskiwanie żywności, środków czystości i przekazywanie potrzebującym
 • Zakup biletów miesięcznych dla młodzieży dojeżdżającej
 • Opłata za obowiązkowe praktyki uczniów
 • Droga pod Reglami

Pielgrzymki: Kalwaria Pacławska, Zakopane, Lwów

Zapisz się do naszego Kręgu

 • jeśli czujesz potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy innym,
 • jeśli dysponujesz wolnym czasem i nie wiesz co z nim zrobić, nie marnuj go,
 • jeśli masz dobre serce i ręce gotowe do pracy, przyjdź i zapisz się do naszego Kręgu.

Biuro mieści się na plebanii przy kościele Przemienienia Pańskiego w Sanoku ul. Grzegorza 5. Jest czynne w poniedziałek, środę i piątek od godziny 9. do 10.

Aby stać się członkiem stowarzyszenia, wystarczy wypełnić deklarację wpisując swoje dane osobowe, opłacić wpisowe w wysokości 20 zł i składkę członkowską 2 zł miesięcznie (24 zł rocznie).

Dyrektor Kręgu Teresa Stareńczak
013/46 35 750, 511 513 465
sanok@gorazdowski.org