O Kręgach

O Kręgach 2017-12-13T00:15:58+00:00

Krąg jest najmniejszą i podstawową komórką Stowarzyszenia. Wszelka działalność charytatywna odbywa się w Kręgu.

W 2008r powstało dwa Kręgi: w Nowosielcach i w Sanoku.

Naczelną władzą Kręgu jest Walne Zebranie Członków Kręgu. Zarząd Kręgu organizuje i prowadzi działalność charytatywną na rzecz rodziny zwłaszcza dzieci i młodzieży. Nad całością działalności Kręgu czuwa Komisja Rewizyjna Kręgu, a Sąd Koleżeński dba o właściwą atmosferę pracy i wśród członków.

Kręgi potrzebują wielu życzliwych i otwartych serc oraz rąk do pracy. Przyjdź do biura, wypełnij deklarację i zostań członkiem.

Każda Twoja pomoc będzie mile widziana: materialna, pieniężna i modlitewna.