Artykuły

Artykuły 2017-12-13T00:02:11+00:00

Prawdziwa perła łacińskiego duchowieństwa

„To wszystko, co Kościół czyni przez swoje sługi, pasterzów, aby parafie utrzymać w wierze i moralności, przyczynia się w szczególności do dobrego wychowania dzieci. Wiara i obyczaje chrześcijańskie, które panują [...]

Praca powołaniem i obowiązkiem człowieka

„Jako wierny człowiek Boży, niestrudzenie pracował i cierpiał dla Jego chwały, nigdy nie narzekając; był pełen zapału i odwagi w pracy apostolskiej, wytrwały w pracach niezłomny w trudnościach (…..)dniem i [...]