Artykuły

Artykuły 2017-12-13T00:02:11+00:00

125 lat w służbie bliźnim

„Cóż mógłbym ważniejszego spełnić na świecie, jak to, abym za łaską Bożą starał się o zabezpieczenie Was i Waszego Zgromadzenia i rozszerzenie się Jego ku chwale Pana Boga i ku [...]

Uczeń Gimnazjum a Powstanie Styczniowe 1863 r.

Zygmunt Gorazdowski w swoim krótkim życiorysie napisał: Urodziłem się w Sanoku 1 listopada 1845r i uczęszczałem do szkół ludowych i gimnazjalnych w Przemyślu. Po maturze przybyłem do Lwowa, aby uczęszczać na [...]