Kalendarium

Kalendarium 2017-12-12T22:15:09+00:00

1845r – 1 listopada – Urodził się Zygmunt Gorazdowski w Sanoku w rodzinie szlacheckiej.

1845r – 9 listopada – Otrzymał chrzest w kościele oo.franciszkanów w Sanoku.

1846r – w lutym – Cudownie uratowany od śmierci w czasie rzezi galicyjskiej.

1851-1855 – Był uczniem Szkoły Elementarnej w Przemyślu.

1855-1856 – Uczęszczał do Niższej Szkoły Realnej w Przemyślu.

1857 – Podjął naukę w Wyższym Gimnazjum w Przemyślu.

1863 – Wziął udział w Powstaniu Styczniowym.

1864 – Ukończył Wyższe Gimnazjum w Przemyślu i podjął studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie na Wydziale Prawa. Udzielał korepetycji w Zawidowicach.

1865 – Zmienił kierunek studiów, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie.

1869 – Ukończył studia teologiczne. Ciężka choroba płuc spopowodowała odroczenie Święceń kapłańskich.

1871 – 25 lipca – Otrzymał święcenia kapłańskie w Katedrze we Lwowie z rąk ks. Abpa Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego.

1871 – 30 lipca – Odprawił Mszę Św. Prymicyjną w kościele Sióstr Benedyktynek w Przemyślu.

1871 – 18 sierpnia otrzymuje nominację na wikarego w Taterkowie i 1 października podjął obowiązki wikarego w parafii w Taterkowie.

1872 – 9 września – Przeniesiony na wikarego do Wołniłowa.

1875 – 28 kwietnia – Mianowany administratorem w Wojniłowie.
W lipcu – Opracował i wydał Katechizm Św. Kościoła katolickiego dla ludu.
30 listopada – Otrzymał nominację na administratora parafii w miejscowości Bukaczowce.

1876 – 23 marca – Mianowany wikarym w Gródku Jagiellońskim, wydaje „Niezapominajki, Rady i przestrogi dla młodzieży żeńskiej”, opracowuje i wydaje „ Rady i przestrogi na całe życie’ Pamiątka dla młodzieży Męskiej przy ukończeniu szkół
23 październik – Otrzymuje nominacje na administratora w parafii w Żydaczowie.

1877 – 5 maja – Pisze artykuł w Bonus Pastor pt. „Obrazki dla dzieci na pamiątkę pierwszej Komunii Świętej.
– 22 września -„Korespondencje w sprawie katechizmów”, artykuł w „ Bonus Pastor”.
– 6 października – Opracował i wydał Katechizm św. Kościoła katolickiego zastosowany do potrzeb trzech pierwszych klas szkół ludowych wg Deharbe a.
– 20 maja –Przeniesiony do Lwowa zostaje administratorem w parafii pod wezwaniem Świętego Marcina.
– w grudniu -Obejmuje obowiązki sekretarza w Komisji Ubogich Chrześcijan we Lwowie.

1878 – 26 luty – Zostaje wikarym w parafii Matki Bożej Śnieżnej we Lwowie.
–24 lipca – Nominacja na wikarego przy parafii św. Mikołaja we Lwowie.
– 3 grudnia – Opracował i wydal Ustawy Towarzystwa Kapłanów obrzędu łacińskiego Lwowskiej Archidiecezji. Podjął pracę jako katecheta w „Gimnazjum Akademickim” we Lwowie, oraz jako exhortator w szkołach lwowskich.

1879- w marcu – Założył Towarzystwo „Bonus Pastor”(Boni Pastori), w którym pełnił funkcję sekretarza.
– Opracował i wydal artykuł: O exportach.

1880 – 21 lipca – Opracował i wydał artykuł: Z podróży misyjnej po Bukowinie.

1882 – W „Towarzystwie Miłosierdzia pod godłem Opatrzności” pełnił funkcję Wiceprezesa i sekretarza.
– Założył „ Dom pracy” dla żebraków we Lwowie.
– Sprowadził z Tarnopola „Siostrzyczki Ubogich” i zaangażował je do prowadzenia „Domu Pracy” we Lwowie.
– Wydał czwartą edycję Katechizmu.
– Został katechetą przy „Lwowskiej Szkole Przemysłowej”.
– „Siostrzyczki Ubogich” z inicjatywy księdza Gorazdowskiego podejmują się prowadzenia „Taniej Kuchni Ludowej” we Lwowie.

1883 – lipiec – W wyniku zabiegów księdza Gorazdowskiego „Siostrzyczki Ubogich”rozpoczynają nowicjat u SS Franciszkanek we Lwowie.

1884 – 17 luty – Początek istnienia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Józefa, Którego założycielem jest ksiądz Zygmunt Gorazdowski.
– Założenie Zakładu św. Józefa dla Nieuleczalnych i Rekonwalescentów we Lwowie.
– Publikuje „Memoriał o stanie Kościoła we Wschodniej Galicji”.

1885 – Zostaje redaktorem czasopisma „Bonus Pastor”.

1886 – 5 września– Zakłada Internat dla Studentów Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie w którym pełni funkcję dyrektora.
– Wydaje drukiem przetłumaczone i przepracowane przez siebie „Zasady i przepisy dobrego wychowania.

1887 – Rozbudowuje Zakład dla Nieuleczalnych we Lwowie.

1889 – Z inicjatywy księdza Gorazdowskiego Siostry Józefitki podejmują pracę w Domu Przytułku i Pracy w Przemyślu.
– W dalszym ciągu rozbudowuje Zakład dla Nieuleczalnych we Lwowie.

1890– Ksiądz ciężko choruje. S. Bonawentura Jakubiec ofiaruje swoje życie za Założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa.

1892- 17 luty – Zakłada Zakład „Dzieciątka Jezus” we Lwowie.

1893- 26 stycznia – Jako aktywny członek „Czytelni Katolickiej” we Lwowie wygłasza Referat pod tytułem: „O stosunkach ubogich we Lwowie i w Wiedniu.
– 5 lipca-Wygłasza na Wiecu Katolickim w Krakowie referat nt: „O Towarzystwach i zakładach dobroczynnych w Galicji.”

1895- listopad – Jest współtwórcą Związku Katolickich Towarzystw Dobroczynnych we Lwowie, w których z wyboru zostaje wiceprezesem.

1896 – Czynny członek Komitetu II Wiecu Katolickiego we Lwowie.
Listopad – Z inicjatywy i za zgodą swego Założyciela Siostry Świętego Józefa podejmują pracę szpitalną w Lubaczowie.

1897- 20 luty – Oficjalne obchody 25- lecia kapłaństwa księdza Z.Gorazdowskiego.
– Bierze udział w Komisji przygotowawczej II Zjazdu Katechetów we Lwowie, jako Aktywny członek „ Związku Katechetów”.

1898- 13 kwietnia – Bierze udział w pielgrzymce do Rzymu. Wygłasza na audiencji u papieża Leona XIII uroczystą mowę o wydźwięku patriotycznym.
– Zostaje mianowany kanonikiem generalnym kapituły lwowskiej.

1899 – Mocą umowy podpisanej przez księdza Gorazdowskiego Siostry Świętego Józefa Podejmują pracę w szpitalu w Sokalu.
– wrzesień – W prowadził Siostry Świętego Józefa w pracę w ochronce w Krośnie.
– 9 listopada – Otrzymał nominację na administratora parafii Św. Mikołaja we Lwowie.

1900- 27 kwietnia – Otrzymał od Kongregacji Biskupów i Zakonników pismo wyrażające Uznanie i pochwalające cel Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa.
Został zbudowany szósty budynek w „Zakładzie dla Nieuleczalnie Chorych i Rekonwalescentów” we Lwowie.

1902 – 5 stycznia – Obejmuje oficjalnie funkcje proboszcza przy parafii Św. Mikołaja we Lwowie.

1903 – wrzesień – Założył katolicką polsko-niemiecką „Szkołę Świętego Józefa” we Lwowie.
– Opublikował artykuły: Dobrowolna germanizacja oraz szkoła niemiecka we Lwowie.
– Sprowadził do Lwowa „Braci Szkół Chrześcijańskich”.
– Założył i opiekował się „Towarzystwem Kobiet Pracujących” dla ubogich krawcowych we Lwowie.
18 listopada – Opublikował artykuł „Szkoła św. Józefa we Lwowie.

1905 – 20 kwietnia – Został mianowany przez Stolicę ŚW. tajnym Szambelanem Ojca Św. Piusa X.
– Pobłogosławił kolejnej pracy szpitalnej Sióstr Świętego Józefa w Kałuszu.
– Został członkiem Zarządu „Towarzystwa Budowy Tanich Mieszkań Dla Robotników We Lwowie.

1906 – 7 czerwiec– Kuria Metropolitalna Lwowska zatwierdziła Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa.

1908 – Ks.Gorazdowski błogosławił Siostrom Józefitkom podejmującym pracę w „Zakładzie dla nieuleczalnie chorych w Tarnowie.
– Siostry Józefitki otworzyły kolejny ośrodek pracy szpitalnej w Dolinie.
-w grudniu – Przystąpił do spółki wydawniczej i stał się właścicielem drukarni i Wydawcą „Gazety Codziennej”( na początku z tytułem: „Goniec Polski”).

1909 – Siostry Józefitki podejmują pracę w kolejnej placówce szpitalnej w Czortkowie.
– Opublikował artykuł: Ramię do ramienia.

1910- 29 marca – Wycofał się oficjalnie z wydawnictwa „Gazety Codziennej”.
– 1 kwietnia – Stolica Św. „Dekretem Pochwalnym”dokonała pierwszego kanonicznego Zatwierdzenia Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa.

1911- 24 grudnia – Opublikował artykuł: „Mądry Polak po szkodzie”.

1913- 29 marca – Rezygnuje z funkcji proboszcza przy kościele Św. Mikołaja we Lwowie.

1914- 1 września – Opuszcza plebanię i zamieszkuje u Sióstr Św. Józefa przy ulicy Kurkowej 53 we Lwowie.

1920- 1 stycznia – Ksiądz Zygmunt Gorazdowski umiera we Lwowie.
5 stycznia – Obrzędy pogrzebowe i eksportacja zwłok księdza Zygmunta Gorazdowskiego na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie (pole nr 73).