Projekty

Projekty 2017-12-20T15:06:28+00:00

Prawidłowe funkcjonowanie rodziny w gminie Zarszyn

Zakończono realizacje zadania w ramach „Programu Operacyjnego-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”w 2011r

Krąg w Nowosielcach zakończył realizację zadania: „Prawidłowe funkcjonowanie rodziny w gminie Zarszyn” , które realizowane było w dwóch etapach: w 2011r i 2012r.

Zadaniem objęci byli: rodzice-ojcowie , matki, dziadkowie i babcie, dzieci, grupa wsparcia kobiet. Zajęcia odbywały się w ramach Rodzinnej Akademii w dwóch grupach dla każdej akademii (akademia ojców, dziadków, matek, grupa wsparcia dla kobiet, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci, poradnictwo prawne) średnio raz w tygodniu. Beneficjenci korzystali z poradnictwa prawnego indywidualnie- zajęcia dostosowane były do potrzeb, terminów i czasu spotkań poszczególnych grup.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet zakładane cele zostały osiągnięte w 80%. Beneficjenci zdobyli-poszerzyli wiedze z zakresu relacji między rodzicami, dziadkami, dziećmi a także z dziedziny prawa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania poświęcone roli rodziców, ojców, dziadków wobec dzieci i odwrotnie. Organizowano spotkania integracyjne pokoleń, z których członkowie rodzin byli zadowoloni. Poradnictwo indywidualne cieszyło się wśród uczestników zajęć, bowiem było dostosowane do potrzeb i danej sytuacji konkretnej osoby zainteresowanej i mającej problem do rozwiązania.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 106.440zł w tym 11.000zł własne środki Kręgu. Pozostałą kwotę Krąg otrzymał z Ministerstwa Polityki i Pracy Społecznej z Warszawy.

Zarządowi i Członkom Kręgu Zarząd Główny dziękuje za podjęcie cennej inicjatywy, jaką jest realizacja zadania w ramach „ Programu Operacyjnego- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w 2011r. Dziękujemy wszystkim, którzy przeprowadzali rekrutację, pełnili dyżury w biurze, spędzali czas z uczestnikami podczas zajęć, jak również przygotowywali imprezy integracyjne, bowiem wymagało to sporo czasu i poświęcenia w dzień jak i każdego wieczoru podczas spotkań od wtorku do soboty. Specjalistom dziękujemy za merytoryczne i interesujące zajęcia z dziećmi, młodzieżą i matkami , ojcami, dziadkami za serce i wolę przekazania- poszerzenia wiedzy beneficjentom z zakresu zaplanowanych zajęć z godnie z założonymi celami. Gratulujemy!.

Za Zarząd

Wanda Wajtuszewska