Informacje

Informacje 2017-12-12T23:08:54+00:00

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku powstało 12.01.2008r na zebraniu założycielskim.

Zebranie to zostało poprzedzone spotkaniem grupy sześcioosobowej, które odbyło się 15.12. 2007r. Wtym spotkaniu brały udział: Wanda Wojtuszewska, Elżbieta Kędra, Andrzej Kędra, Alina Pęcak, Andrzej Pęcak i Teresa Węgrzyn. Grupa ta postanowiła przygotować: zebranie założycielskie, projekt statutu oraz projekty potrzebnych uchwał. Na zebraniu założycielskim po przedstawieniu celu, założeń działalności oraz sylwetki i działalności charytatywnej św.księdza Zygmunta Gorazdowskiego,projektu statutu wybrano: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną,Sąd Koleżeński oraz trzy sobowy Komitet Założycielski w skład, którego weszli: Andrzej Kędra, Agnieszka Drozd,Alina Pęcak.Zadaniem tego komitetu było przygotowanie niezbędnych dokumentów do zarejestrowania Stowarzyszenia w Rejonowym Sądzie Rejestrowym – krajowego Rejestru w Rzeszowie.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 15 kwietnia 2008 roku pod numerem: 0000303867. Na zebraniu walnym 02.09.2008r postanowiono uchwałą przystapic do Organizacji Pożytku Publicznego. W sądzie złożono stosowne dokumenty i z dniem 05.03.2009r jesteśmy zarejestrowani jako Organizacja Pożytku Publicznego.